02.12.2017
SEA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 01/06/2016 TARİHİ
MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK’ (SEA) YÜKÜMLÜLÜĞÜ 01/06/2016 TARİHİ İTİBARİYLE BAŞLADI...

11/12/2013 tarihinde 28848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 'Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’ (SEA) kapsamında, maddeler için 1/06/2015 tarihinde başlayan yeni yönetmeliğe göre sınıflandırılma, etiketlenme ve ambalajlanma yükümlülüğü karışımlar için 01/06/2016 tarihi itibariyle başlamıştır.