22.11.2017

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

"Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Şartlarına uyum amacıyla 01.06.2015 tarihinden itibaren maddeler için 01.06.2016 tarihinden itibaren karışımlar için 29204 sayılı yeni yönetmeliğe uygun şekilde Güvenlik bilgi formu “GBF” hazırlanması gerekmektedir. 26.12.2008 tarihli ve 27092 sayılı ‘’Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik’’ 1 Haziran 2016 tarihi itibari ile yürürlükten kalkmış olacaktır. Güvenlik Bilgi Formlarınız 13/12/2014 tarihli 29204 sayılı ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK e göre uzman kadromuz tarafından en hızlı ve eksiksiz şekilde hazırlanacaktır.