Msds Hazırlama

Msds Hazırlama

Güvenlik Bilgi Formları yalnızca Türkiye’de akredite bir kuruluşta eğitimini başarıyla tamamlamış, sertifika sahibi olan kişiler tarafından hazırlanabilir.
Güvenlik Bilgi Formları GBF Hazırlama sertifikasına sahip kişilerce, değişen şartlarda ve düzenlemelerde revize edilebilir.
Geçerli sertifikasyona sahip olmayan kişilerce hazırlanan ya da revize edilen güvenlik bilgi formları geçerli değildir.

Detay'a gidiniz
Kozmetik Bildirimleri

Kozmetik Bildirimleri

Kozmetik ürünler ile ilgili en son yayınlanan 29417 sayılı yönetmeliğe göre;

Kozmetik ürün, insan vücudunun dış kısımlarına; epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlarına veya dişler ile ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek, bunları korumak, iyi bir durumda tutmak veya vücut kokularını düzeltmek olan bütün madde veya karışımları ifade eder.

Detay'a gidiniz
Deterjan Bildirimleri

Deterjan Bildirimleri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca 31/10/2013 tarihli 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ doğrultusunda, deterjanlar için piyasaya arzdan sorumlu olan üretici/ithalatçı firmalar ürünü piyasaya ilk kez arz etmeden önce bir defaya mahsus olmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirimde bulunmalıdırlar.
Bildirimi yapılmayan ürünler, piyasaya arz edilmemelidir.

Detay'a gidiniz
Kuvvetli Asit Baz Bildirimleri

Kuvvetli Asit Baz Bildirimleri

Kuvvetli Asit Baz bildirim başvurusunda gerekli olan Güvenlik Bilgi Formları, TSE sertifikalı uzman ekibimiz tarafından en doğru şekilde hazırlanabilmektedir.

Kuvvetli asit baz ürünleri; 1 Haziran 2016’dan önce eski yönetmeliğe göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiş ise, 1 Haziran 2018’e kadar SEA/CLP’ye göre yeniden etiketlenmesi ve ambalajlanması zorunlu değildir.

Detay'a gidiniz
Hava Aromatize Edici Bildirimleri

Hava Aromatize Edici Bildirimleri

Hava aromatize edici ürün bildirim başvurusunda gerekli olan Güvenlik Bilgi Formları, TSE sertifikalı uzman ekibimiz tarafından en doğru şekilde hazırlanabilmektedir.Hava aromatize edici ürünler; 1 Haziran 2016’dan önce eski yönetmeliğe göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiş ise, 1 Haziran 2018’e kadar SEA/CLP’ye göre yeniden etiketlenmesi ve ambalajlanması zorunlu değildir.

Sınıflandırma ve etiketleme hangi yönetmeliğe göre yapılıyorsa güvenlik bilgi formları o yönetmeliğe göre hazırlanacaktır.
Ancak 27092 Sayılı Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik 01.06.2016 tarihinden itibaren yürürlükten tamamen kaldırılmış olacaktır.

Detay'a gidiniz