Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca 31/10/2013 tarihli 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğe göre, kuvvetli asit baz ürünleri için piyasaya arzdan sorumlu olan üretici/ithalatçı firmalar ürünü piyasaya ilk kez arz etmeden önce bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlığa bildirimde bulunmalıdırlar.
Bildirimi yapılmayan ürünler, piyasaya arz edilmemelidir.

İlgili tebliğ doğrultusunda danışmanlık sürecimiz aşağıdaki aşamalardan oluşur;

- Ürün ön incelemesi,
- Ürün güvenlik bilgi formu(MSDS) ve ürün etiketi inceleme işlemi,
- Bildirim formu ve dilekçelerin hazırlanması,
- Tüm evrakların bakanlığa teslimi ve takibi,
- Bildirim formunun tarafınıza ulaştırılması

Kuvvetli Asit Baz bildirim başvurusunda gerekli olan Güvenlik Bilgi Formları, TSE sertifikalı uzman ekibimiz tarafından en doğru şekilde hazırlanabilmektedir.

Kuvvetli asit baz ürünleri; 1 Haziran 2016’dan önce eski yönetmeliğe göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiş ise, 1 Haziran 2018’e kadar SEA/CLP’ye göre yeniden etiketlenmesi ve ambalajlanması zorunlu değildir.
Sınıflandırma ve etiketleme hangi yönetmeliğe göre yapılıyorsa güvenlik bilgi formları o yönetmeliğe göre hazırlanacaktır.
Ancak 27092 Sayılı Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik 01.06.2016 tarihinden itibaren yürürlükten tamamen kaldırılmış olacaktır.

Kuvvetli asit bazlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirimde bulunulacak ürün etiketleri Türkçe ve mevzuata uygun şekilde olmalıdır. Aynı bilgileri içeriyorsa farklı dillerde bilgiler de etiket üzerinde yer alabilir.

Kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünlerinin teknik dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler için tıklayınız.