31 Ekim 2013 PERŞEMBE
Sayı : 28807
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
 
KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ,
İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM
ESASLARINA DAİR TEBLİĞ
 
Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Teknik Dosyasında Bulunması Gereken Bilgiler
 
Ürün bilgi ve teknik dosyasında yer alması gereken bilgi ve belgeler:
 
 
1.         Formül: Ürün formülasyonunu oluşturan kimyasal maddelerin ağırlıkça yüzde miktarı ile formülasyonu oluşturan kimyasalların formül içerisinde bulunuş nedenleri,
2.         Spesifikasyonları: Bitmiş ürün spesifikasyonları ve etken madde Güvenlik Bilgi Formu bilgileri (GBF). Ürünün etiketinde ürünün kullanım amacı ile ilgili bir iddia varsa bu iddiayı açıklayan bağımsız bilimsel kuruluşlardan alınmış bilimsel nitelikteki testler, raporlar ve görüşler,
3.         Etiket örneği,
4.         Bitmiş ürüne ait analiz sertifikası,
5.         Üretim yerine ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (ruhsatta faaliyet konusu belirtilmeli),
6.         Mesul müdür diploma fotokopisi,
7.         Mesul müdür sözleşmesi: Üretim yeri sahibi ile üretim yeri mesul müdürü olarak görev yapan kişi arasında yapılan anlaşmanın onaylı sureti,
8.         Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
9.         Marka Tescil Belgesi veya Marka Tescil Belgesinin başvurusunun fotokopisi,
10.       Üretim yeri uygunluk raporu: Bakanlık/İl müdürlüğü elemanlarınca üretim yerinin ek-2’ye göre tetkiki yapılarak düzenlenecek rapor,
11.       Sağlık veya serbest satış sertifikası (ithal ürünler için),
12.       Varsa Fason üretim sözleşmesi,
13.       Son kullanma tarihi ile ilgili yapılmış olan stabilite testleri.
 
 
          Not – Bakanlık yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin dışında gerekli görülmesi halinde üretici firma/mesul müdür onaylı ek bilgi ve belge talep edebilir.