Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca 31/10/2013 tarihli 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ doğrultusunda, hava aromatize edici ürünler için piyasaya arzdan sorumlu olan üretici/ithalatçı firmalar ürünü piyasaya ilk kez arz etmeden önce bir defaya mahsus olmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirimde bulunmalıdırlar.
Bildirimi yapılmayan ürünler, piyasaya arz edilmemelidir.

İlgili tebliğ doğrultusunda danışmanlık sürecimiz aşağıdaki aşamalardan oluşur;

- Ürün ön incelemesi,
- Ürün güvenlik bilgi formu(MSDS) ve ürün etiketi inceleme işlemi,
- Bildirim formu ve dilekçelerin hazırlanması,
- Tüm evrakların bakanlığa teslimi ve takibi,
- Bildirim formunun tarafınıza ulaştırılması

Hava aromatize edici ürün bildirim başvurusunda gerekli olan Güvenlik Bilgi Formları, TSE sertifikalı uzman ekibimiz tarafından en doğru şekilde hazırlanabilmektedir.

Hava aromatize edici ürünler; 1 Haziran 2016’dan önce eski yönetmeliğe göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiş ise, 1 Haziran 2018’e kadar SEA/CLP’ye göre yeniden etiketlenmesi ve ambalajlanması zorunlu değildir.
Sınıflandırma ve etiketleme hangi yönetmeliğe göre yapılıyorsa güvenlik bilgi formları o yönetmeliğe göre hazırlanacaktır.
Ancak 27092 Sayılı Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik 01.06.2016 tarihinden itibaren yürürlükten tamamen kaldırılmış olacaktır.

Hava aromatize edici ürünler için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirimde bulunulacak ürün etiketi Türkçe ve mevzuata uygun olmalıdır. Aynı bilgileri içeriyorsa farklı dillerde bilgiler de etiket üzerinde yer alabilir.
Hava aromatize edici ürünlerin teknik dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler için tıklayınız.