18.01.2024
MSDS YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİYOR
31.12.2023 tarihi öncesine kadar Güvenlik Bilgi Formları '13/12/2014 tarihli 29204 Sayılı Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik' kapsamında düzenleniyordu.

1 Ocak 2024 itibari ile yalnızca 30105 sayılı KKDIK yönetmeliğine göre düzenlenen güvenlik bilgi formları geçerli sayılacak. 

Bu nedenle 2024 yılı itibari ile 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenmiş olan tüm belgelerinizin KKDIK yönetmeliğine göre uyumlaştırılması gerekmektedir.

Aynı şekilde 1 Ocak 2024 sonrasında da işleme ilk kez alınacak tüm güvenlik bilgi formlarının 30105 sayılı KKDIK yönetmeliğine uygun şekilde hazırlanması şartı aranacaktır.

Bunun yanında düzenlenecek olan güvenlik bilgi formlarının Kimyasal Değerlendirme Uzmanı tarafından hazırlanmış olması zorunludur.

Tüm talepleriniz için uzman kadromuz ile iletişime geçebilirsiniz.