15.02.2018
DETERJAN ÜRÜNLER İÇİN BİLDİRİM ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 27 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan 30314 sayılı “Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ” ile 31 Ekim 2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ'de belirtilen deterjan ürünler için bildirim zorunluluğu kaldırılmıştır. 

31 Ekim 2013 tarihli ve 28807 sayılı ilgili Tebliğ'in,

a)    5 inci maddesinin altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları, 19 uncu maddesinin birinci fıkrası, Ek-9’u, Ek-10’u ve Ek-11’inin dördüncü paragrafının 1 inci maddesi 27 Ocak 2018 tarihinde
b)    Diğer hükümleri ise 27 Temmuz 2018 tarihinde,
yürürlükten kaldırılacaktır.

Bu doğrultuda deterjan ve diğer temizlik ürünleri için etiketleme ile ürün bilgi ve teknik dosyası hazırlama zorunlulukları da dahil olmak üzere diğer gereklilikler 6 ay süre ile devam edecektir. Kapsam dahilindeki ürünlere ait denetimler KKDIK kapsamında gerçekleştirilecektir.