MSDS, Material Safety Data Sheet ifadesinin kısaltması olup, Türkçe karşılığı GBF - Güvenlik Bilgi Formu‘dur.

29204 sayılı ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK tanımlarına göre;
Güvenlik bilgi formu: İnsan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri ve bulunduğu işyerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren belgeyi ifade eder.
Aynı yönetmeliğe göre; Güvenlik bilgi formunda yer alması gereken 16 ana başlık aşağıdaki gibidir:

 • Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği,
 • Zararlılık tanımlanması,
 • Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi,
 • İlk yardım önlemleri,
 • Yangınla mücadele önlemleri,
 • Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler,
 • Elleçleme ve depolama,
 • Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma,
 • Fiziksel ve kimyasal özellikler,
 • Kararlılık ve tepkime,
 • Toksikolojik bilgiler,
 • Ekolojik bilgiler,
 • Bertaraf etme bilgileri,
 • Taşımacılık bilgisi,
 • Mevzuat bilgisi,
 • Diğer bilgiler.

Güvenlik bilgi formları, kimyasal madde veya karışımları üreten, ithal eden ya da satışını gerçekleştiren tüm firmaların hazırlamaları ve bir alt kullanıcıya sunmaları gereken bir belgedir.
MSDS belgelerinin Türkiye’de personel belgelendirme konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilen kişiler tarafından hazırlanma veya Türkçeye tercüme edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. (yönetmelik 29204, Madde 5, 13).