Güvenlik Bilgi Formları yalnızca Türkiye’de akredite bir kuruluşta eğitimini başarıyla tamamlamış, sertifika sahibi olan kişiler tarafından hazırlanabilir.

Güvenlik Bilgi Formları GBF Hazırlama sertifikasına sahip kişilerce, değişen şartlarda ve düzenlemelerde revize edilebilir. 

Geçerli sertifikasyona sahip olmayan kişilerce hazırlanan ya da revize edilen güvenlik bilgi formları geçerli değildir.

 

Bekk Danışmanlık bünyesinde TSE tarafından belgelendirilen Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, belirlenen şartlara göre sertifikalandırılmış, TÜRKAK tarafından uluslararası standartlarda akredite edilmiş Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı belgeli uzmanlar bulunmaktadır.

 

Uzmanlarımızın sertifika örneklerini görmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.